Frågor & svar

Om grundregistrering

Varför är lösenordet till min 3C-inloggning så krångligt? Det är ju omöjligt att komma ihåg!
Svar: Lösenordet du får första gången du loggar in i 3C används bara vid registrering av ditt e-tjänstekort, dvs bara en gång. Efter det loggar du in med den sexsiffriga kod som du fick tillsammans med ditt e-tjänstekort. Inloggning med E-tjänstekort är ett lagstyrt säkerhetskrav vid webbaserad registrering i kvalitetsregister.

Hur gör man om t ex ST-läkare eller vikarier behöver inloggning för att registrera i HAKIR?
Svar: All personal som behöver tillgång till 3C får i regel en inloggning. Säkerhetskraven är desamma för alla användare och det finns rutiner för att med jämna mellanrum säkerställa att alla är behöriga. För tillfälliga användare tidsbegränsas inloggningen och därmed åtkomsten till data/registrering till exakt rätt period redan från början. Övriga användare får en lite längre giltighetstid.

Hur många e-tjänstekortslösenord måste vi ha? Kan man ha ett gemensamt lösenord för varje enhet?
Svar: Nej. Det finns flera skäl till att det inte är tillåtet att ha gemensamma lösenord. Varje enskild användare som hanterar personuppgifter är själv ansvarig för att detta sker på rätt sätt och det är viktigt att säkerställa att bara behöriga personer har tillgång till registret. Ibland så kan det också vara värdefullt att veta vem som registrerar vad.

Registrerar ni alla akuta patienter?
Svar: Ja, på operation registreras alla patienter. Akuta patienter följs upp med enkät i alla fall då det inte finns något hinder för det.

Hur gör man om patienten opereras i båda händerna samtidigt?
Svar: Efter revisionen hösten 2010 blev det möjligt att på grundformuläret för operation registrera om patienten vid samma tillfälle opererats i båda händerna. Enkät lämnas dock inte eftersom det blir problematiskt att följa upp dessa patienter. Samma princip gäller för de som opererats i båda händerna de senaste 12 månaderna, oavsett diagnos. Enkäterna är inte validerade för barn under 16 år och ska inte heller lämnas till dom som avböjer eller av annat skäl är förhindrade att fylla i enkäterna.

Hur registreras en patient som reopereras på grund av en komplikation där den primära operationen har skett vid annan klinik?
Svar: Det finns en särskild kryssruta på grundformuläret för operation där detta registreras. Det här gör att vi har möjlighet att urskilja vilka dessa operationer är i samband med att vi analyserar våra resultat.

Räcker det att skriva in personnumret en gång och sedan söka fram patienten?
Svar: Ja. Man skriver in personnumret i HAKIR 001 Patientinformationsformulär och kan sedan använda samma sökfunktion i alla andra formulär för att hämta det.

Kan vi registrera en testperson i 3C?
Svar: Gör inte det. Endast riktiga data ska finnas i registret. Behöver du testa registerplattformen finns det en testversion som du kan använda. Ta då kontakt med nationell registerkoordinator.

Är det Ssk eller läkare som registrerar på operation?
Svar: Vi brukar rekommendera att de olika yrkeskategorierna hjälps åt och att det viktiga är att se till vad som fungerar bäst i praktiken. Därför så ser det lite olika ut i landet. På en del kliniker är det den så kallade passen på sal, oftast en undersköterska och ibland en ssk, som registrerar i samarbete med operatören – som i sin tur kontrollerar och gör ev. ändringar. På andra klinker tar operatören hand om registreringen själv.

Var hämtar den registrerande personen uppgifterna ifrån?
Svar: Vanligtvis så hämtas uppgifterna från journalsystemet och/eller operationsplaneringsprogrammet. Tillkommer eller ändras något under operationens gång så läggs det till.

Skriver läkaren i 3C eller fyller de i pappersformulär som sedan registreras i 3C?
Svar: De formulär som finns i 3C bör i första hand fyllas i online och alla pappersformulär används i regel i undantagsfall.

Är det klart med VAS och QuickDash dvs. räknas scoren ut i ”burken”?
Svar: Ja. I alla utdatarapporter som registret skickar ut räknas scoren ut automatiskt. Hämtar du data på egen hand så måste du däremot lägga in formeln själv.

Hur var det nu med patientinformationen? Måste vi stoppa det i handen på patienten eller räcker det om vi informerar om att det finns information att läsa?
Svar: Vi är skyldiga att lämna information till patienten så snart det är möjligt och ska i den mån det är möjligt lämna patientinformationsbroschyren direkt till patienten. Det är bra att även berätta om hemsidan och på andra sätt informera om registreringen, t ex på kallelser, sjukhusets externa hemsida, planscher och i övrigt patientinformationsmaterial.

Registreras operationer som utförs vid andra verksamhetsområden än den egna, t ex när en handkirurg suturerar en medianusnerv i samband med frakturkirurgi vid en ortopedklinik?
Svar: Nej. Om patienten i huvudsak både opereras och följs upp av en annan klinik än den egna registreras detta inte i HAKIR. Det är främst av validitetsskäl men också för att det är ganska krångligt rent praktiskt.

 

Om funktionsmätning

Om rörligheten är “ua”, kan vi använda normalvärden eller ska vi mäta? Hur gör ni?
Svar: Vi mäter alltid. Det är inte heller ok att ange normalvärde.

En del hos oss har svårt att se siffrorna på den nya goniometern och en del tycker att det inte går att mäta översträckning med den nya goniometern. Använder alla hos er den nya ”lilla goniometern”? Hur gör ni med översträckning?
Svar: Vi använder den lilla blå/vita vid hyperextension, oftast den lilla i plast med avklippt skänkel och den i metall vid hygienkrav. Som det framgår av manualen så noteras hyperextension med minus.

När vi mäter med jamar så ger det smärta hos tex CMC-1 patienterna. Hur gör ni? Ber ni dem att ”krama om handtaget, ta i så mycket du kan, lite till, lite till, slappna av”?
Svar: Våra statistiker rekommenderar oss att alltid mäta så det försöker vi göra, och om mätvärdet påverkas så anger vi det i formulärets fritextruta. Vi mäter förstås aldrig patienter vars smärta inte alls tillåter det.

Det finns inget i mätmanualen om köldintolerans eller hyperestesi. På pappret om Nervskada finns köldintolerans resultat 0-3 och Hyperestesi resultat 0-3 med. Hur mäter ni?
Svar: Vi har inte börjat följa upp våra nervskador ännu och därmed inte reviderat det formuläret. Nervskadeformuläret är enligt Birgitta Rosén, Rosens test/score, J Handsurgery 25A 535-43, formulär från MAS BR-98. Vi tänkte be Birgitta gå igenom formulär 4B innan vi börjar med denna grupp, tar gärna synpunkter från er också.

Vi har både en manuell och en digital Pinch Gauge, kan vi använda båda?
Svar: Ja!