Plansch på ny klassifikation av medfödda handavvikelser

I HAKIR finns sedan en tid tillbaka ett formulär för registrering av medfödda avvikelser i hand och arm (HAKIR 12).

För att bättre kunna gruppera diagnoser och senare kunna planera för uppföljning av behandlingsresultat behövs en klassifikation och den som internationellt beslutats gälla kallas OMT.

Vi på HAKIR/SÖS har gjort en plansch som översiktligt visar hur OMT-klassifikationen fungerar. Ni är välkomna att använda planschen fritt på klinikerna som stöd när HAKIR formuläret fylls i. Vi kommer successivt att förbättra formuläret i 3C så att det blir mer lättnavigerat.

//Marianne Arner, registerhållare HAKIR

OMT Classification 2020