Postrar för nedladdning

Under november månad har vi tagit fram två postrar, en om patientrapporterat outcome (PROM) och en om Omvårdnadsprojektet. Nedan finns en pdf fil för nedladdning så ni kan skriva ut och visa på era enheter.

HAKIR postrar 2017