Rutiner och dokument

Här hittar du de rutiner och dokument som behövs i arbetet med HAKIR. 

 

Posters

HAKIR – ett verktyg för förbättringsarbete

 

HAKIR 2020

 

Patientinformation

HAKIR patientinformationbroschyr 2021 (word-format för nedladdning)

Försättsblad pre- och postop pappersenkät

Kort patientinformation för personal med möjlighet att infoga egna komihåg:

Kort patientinfo för personal 4/sida låst text

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusion och exklusion för grund- och utökad registrering

 

För lokal koordinator

Checklista inför registreringsstart i HAKIR 2021

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2021

Arbetsflöde grundregistrering

Så här rapporterar du antal operationer och enkäter

Lathund, fylla i preoperativ webbenkät

Patientinformation, preoperativ enkät QR-kod

Så här gör du om din patient har förlorat sina inloggningsuppgifter

Så här använder du patientöversikten

Etikettmall adresser

Lathund, utskrift användar-ID/etiketter från Computo