Rutiner

Här hittar du de flesta av de dokument som du som lokal koordinator behöver i arbetet med HAKIR. 

HAKIR – ett verktyg för förbättringsarbete

Patientinformation

HAKIR Patientinformation Nationell 2018

HAKIR patientionformation NationellQR 2019

Försättsblad pre- och postop enkät

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusion, exklusion och övriga definitioner för grund och utökad registrering

För lokal koordinator

Checklista inför registreringsstart i HAKIR

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR

Såhär rapporterar du antal operationer och enkäter

Etikettmall adresser

Att ta ut data

Lathund för hur du tar ut uppgifter ur 3C

Såhär gör du om din patient har förlorat sina inloggningsuppgifter

Såhär använder du patientöversikten

Nyanställda

Introduktionstext

Rutin nyanställda läkare (SÖS)

 

Mottagning

Rutin mottagning (SÖS)

Rutin mottagning läkare (SÖS)

Patientinformationsformulär till enkät förkortad version

Operation

Rutin operation (SÖS)

Standardvårdplaner

Tumbasoperation (SÖS)

Ledprotesoperation (SÖS)