Rutiner

Här hittar du de flesta av de dokument som du som lokal koordinator behöver i arbetet med HAKIR. 

HAKIR – ett verktyg för förbättringsarbete

 

Patientinformation

HAKIR Patientinformation Nationell 2018

Så här gör du en lokal patientinformation

HAKIR patientinformation Nationell med QR 2018

Mall för lokala kontaktuppgifter

Försättsblad pre- och postop enkät

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusion, exklusion och övriga definitioner för grund och utökad registrering

 

För lokal koordinator

Checklista 2015

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2016

Bild till användar-ID och lösenordsmapp

Etikettmall användar-ID och lösenord

Etikettmall adresser

Såhär rapporterar du antal operationer och enkäter

Patientenkät före operation med mailadress

Patientenkät efter operation med mailadress

 

Att ta ut data

Lathund för hur du tar ut uppgifter ur 3C

Såhär gör du om din patient har förlorat sina inloggningsuppgifter

Såhär använder du patientöversikten

 

Nyanställda

Introduktionstext

Rutin nyanställda läkare (SÖS)

 

Mottagning

Rutin mottagning (SÖS)

Rutin mottagning läkare (SÖS)

Patientinformationsformulär till enkät förkortad version

 

Operation

Rutin operation (SÖS)

 

Standardvårdplaner

Tumbasoperation (SÖS)

Ledprotesoperation (SÖS)