Dokument

Här hittar du dokument som behövs i arbetet med HAKIR. 

 

Poster

HAKIR – ett verktyg för förbättringsarbete

 

Patientinformation

Patientinformationsbroschyr 2019

Försättsblad pre- och postop pappersenkät

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusion, exklusion och övriga definitioner för grund och utökad registrering

 

För lokal koordinator

Checklista inför registreringsstart i HAKIR 2019

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2019

Arbetsflöde grundregistrering

Så här rapporterar du antal operationer och enkäter

Så här gör du om din patient har förlorat sina inloggningsuppgifter

Så här använder du patientöversikten

Etikettmall adresser