Dokument för personal

Här finner du som arbetar med registringar i HAKIR information till stöd i ditt dagliga arbete.

 

Introduktion till HAKIR bildspel

Kort personalinformation om HAKIR

Inklusion och exklusion för grund- och utökad registrering

 

“Talmanus”/patientinformation, för personal med möjlighet att infoga egna komihåg

“Talmaus”/patientinformation, för personal 4/sida låst text

Så här ser talmanuset ut:

 

Lathund operationsregistrering

Att tänka på vid registrering av operationer lathund/Plansch

Så här ser planschen ut:

Lathund “Att registrera Rehabdokument/funktionsformulär”