Så här tycker patienterna

Här kan ni läsa om hur patienter skattar sina symtom i våra största diagnosgrupper. Alla svar är helt avidentifierade. 0 = inga symptom, 100 = maximala symptom. Diagrammen visar medelvärden av enkätsvar (0-100) före, respektive efter operation (antal svar inom parentes). Blått fält är före operation, gult fält 3 månader efter operation och rött fält 12 månader efter operation.

Läs gärna även våra årsrapporter alternativt vår QlikView-rapport under Utdatarapporter till höger .

 

För mer information i form av förklarande text och “box-plots” från tidigare data för några diagnoser se nedan:

Karpaltunnelklyvning

Triggerfinger

de Quervains tendinit

Ganglion

Tumbasartros

Dupuytrens kontraktur operation

Dupuytrens kontraktur injektionsbehandling