Skanning av proteser

Nu är pilotprojektet för skanning av ledimplantat direkt till HAKIR igång! Följande enheter deltar Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala.

Nationell uppföljning av  ledproteser inom handkirurgin är inkomplett i nuläget. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna spåra implantat med dåliga resultat, både för våra patienters skull och för samhällsekonomin. Därför har vi på HAKIR i samarbete med RC-syd och det danska företaget Procordo arbetat för en bättre lösning. Det norska ledprotesregistret använder sedan flera år Procordo för skanning.

Procordo har byggt en handkirurgisk modul och uppdaterat sin databas med alla handkirurgiska ledproteser. RC Syd har skapat ett specifikt formulär där skannade data hämtas in. Pilotprojektet kommer att utvärderas under hösten, vi hoppas och tror att skanningen ska spara tid och ge oss mer exakta och säkra uppgifter om implantaten.

Marianne Arner registerhållare, Annika Elmstedt nationell koordinator