Smartphone-app vid rehabilitering efter böjsenskador

Jonas Svingen är fysioterapeut på handkirurgen i Stockholm och doktorand på KI. Hans forskningsprojekt handlar om böjsenskador; rehabilitering och komplikationer med fokus på patientberoende faktorer, t. ex. hur patienter följer givna instruktioner till träning efter operation. I flera studier används data från HAKIR. I sin första artikel i tidningen Clinical Rehabilitation presenteras resultaten där en smartphone-app använts vid rehabilitering efter böjsenskador. HAKIR bidrog till utvecklingen av appen. 101 patienter på fyra handkirurgiska kliniker deltog i studien. Vi kunde inte säkert visa att appen gav bättre resultat än vanlig handrehabilitering, men studien ger ändå mycket lärdomar kring hur patienter uppfattar sin rehabilitering och hur vi kan förbättra våra behandlingar. Framtida studier kommer att undersöka detta närmare.

A smartphone application to facilitate adherence to home-based exercise after flexor tendon repair: A randomised controlled trial