Statistik

För att se en dynamisk täckningsgradsrapport, klicka här.

Den första tabellen visar täckningsgraden i grundregistreringen på operation genom att jämföra antalet registrerade operationer i HAKIR med det verkliga antalet utförda operationer. Den andra visar det samlade antalet patienter respektive operationer som finns i HAKIR idag och hur utveckligen har sett ut sedan starten.  

Alla tabeller och diagram baseras på de data som registrerats i databasen och eventuella fel kan göra innehållet i grafen missvisande. Det händer framförallt om ett för lågt antal utförda operationer i förhållande till det verkliga antalet registreras, vilket i sin tur kan leda till att det ser ut som att täckningsgraden är över 100 %. Varje lokal koordinator bör kontrollera med jämna mellanrum att data stämmer.