Södersjukhuset AB Stockholm

Enhet: Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset AB, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Handkirurgiska kliniken | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)

Verksamhetschef: Tobias Laurell

HAKIR-koordinator: Carina Friberg och Annika Elmstedt

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi, flexorsenkirurgi, operation och funktionsformulär. Skafoideumkirurgi, interkarpal artrodes och PRC operation endast operationsformulär. Medfödda avvikelser, plexusskada födelserelaterad och traumatisk, Cerebral pares. COPM

 

Koordinator:

Annika Elmstedt

Mejl: annika.elmstedt@regionstockholm.se

Tel: 08-123 620 13

 

Sekreterargruppen:

Carina Friberg, Medicinsk sekreterare (HAKIR-koordinator)

Mejl: carina.m.friberg@regionstockholm.se

Tel: 08-123 633 65

 

Mottagningen

Anna Lundberg, undersköterska

Mejl: anna.mar.lundberg@regionstockholm.se

 

Operation:

Caisa Blomqvist, Undersköterska

Mejl: caisa.blomkvist@regionstockholm.se

 

Rehab:

Tobias Tandrup, Rehabchef

Mejl
: tobias.tandrup@regionstockholm.se

Tel: 08-123 643 94

 

Läkare: 

Johanna von Kieseritzky, Överläkare

Mejl: johanna.vonkieseritzky@regionstockholm.se