Södersjukhuset AB Stockholm

Klinik: Handkirurgiska kliniken, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Verksamhetschef: Tobias Laurell

HAKIR-koordinator: Carina Friberg

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi, flexorsenkirurgi, skafoideumkirurgi, interkarpal artrodes och PRC operation

 

Mottagning:

Carina Friberg, Medicinsk sekreterare (HAKIR-koordinator)

Mail: carina.m.friberg@sll.se

Milica Puric, Leg. sjuksköterska

Mail: milica.puric@sll.se

Tel: 08 – 616 51 47

 

Operation:

Caisa Blomqvist, Undersköterska

Mail: caisa.blomkvist@sll.se

 

Rehab:

Kerstin Stihl, Leg. Arbetsterapeut

Mail
: kerstin.stihl@sll.se

Tel: 08-616 20 53

 

Läkare: 

Maria Wilcke

Mail: maria.wilcke@sll.se