Södersjukhuset AB Stockholm

Enhet: Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset AB, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Verksamhetschef: Tobias Laurell

HAKIR-koordinator: Carina Friberg

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi, flexorsenkirurgi, skafoideumkirurgi, interkarpal artrodes och PRC operation

 

Mottagning:

Carina Friberg, Medicinsk sekreterare (HAKIR-koordinator)

Mail: carina.m.friberg@regionstockholm.se

Tel: 08-123 633 65

Milica Puric, Leg. sjuksköterska

Mail: milica.puric@regionstockholm.se

Tel: 08 – 616 51 47

 

Operation:

Caisa Blomqvist, Undersköterska

Mail: caisa.blomkvist@regionstockholm.se

 

Rehab:

Tobias Tandrup, Rehabchef

Mail
: tobias.tandrup@regionstockholm.se

Tel: 08-616 4394

 

Läkare: 

Johanna von Kieseritzky, Överläkare

Mail: johanna.vonkieseritzky@regionstockholm.se