Södersjukhuset AB Stockholm

Enhet: Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset AB, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Verksamhetschef: Tobias Laurell

HAKIR-koordinator: Carina Friberg

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi, flexorsenkirurgi, skafoideumkirurgi, interkarpal artrodes och PRC operation, medfödda avvikelser, plexusskada födelserelaterad och traumatisk

 

Mottagning:

Carina Friberg, Medicinsk sekreterare (HAKIR-koordinator)

Mejl: carina.m.friberg@regionstockholm.se

Tel: 08-123 633 65

 

Operation:

Caisa Blomqvist, Undersköterska

Mejl: caisa.blomkvist@regionstockholm.se

 

Rehab:

Tobias Tandrup, Rehabchef

Mejl
: tobias.tandrup@regionstockholm.se

Tel: 08-123 643 94

 

Läkare: 

Johanna von Kieseritzky, Överläkare

Mejl: johanna.vonkieseritzky@regionstockholm.se