Södersjukhuset AB Stockholm

Klinik: Handkirurgiska kliniken, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Verksamhetschef: Tobias Laurell

HAKIR-koordinator: Carina Friberg, Milica Puric

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi och flexorsenkirurgi.

 

Mottagning:

Carina Friberg, Medicinsk sekreterare (HAKIR-koordinator)

Mail: carina.m.friberg@sll.se

Milica Puric, Leg. sjuksköterska (HAKIR-koordinator)

Mail: milica.puric@sll.se

Tel: 08 – 616 51 47

Anette Westerlund, Undersköterska

Mail
anette.westerlund@sll.se

 

Rehab:

Kerstin Stihl, Leg. Arbetsterapeut

Mail
: kerstin.stihl@sll.se

Tel: 08-616 20 53

 

Läkare: 

Thorsten Schriever,

Mail: thorsten.schriever@sll.se