Södersjukhuset AB Stockholm

Klinik: Handkirurgiska kliniken, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Verksamhetschef: Tobias Laurell

HAKIR-koordinator: Ida Sörling Mannervik, Carina Friberg

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi och flexorsenkirurgi.

 

Mottagning:

Ida Sörling Mannervik, Sjuksköterska (HAKIR-koordinator)

Mail: ida.sorling-mannervik@sll.se

Tel: 08-616 21 48

Carina Friberg, Medicinsk sekreterare (HAKIR-koordinator)

Mail: carina.m.friberg@sll.se

Anette Westerlund, Undersköterska

Mail
anette.westerlund@sll.se

 

Rehab:

Kerstin Stihl, Leg. Arbetsterapeut

Mail
: kerstin.stihl@sll.se

Tel: 08-616 20 53

 

Läkare: 

Thorsten Schriever,

Mail: thorsten.schriever@sll.se