Uppdaterat formulär

Vi har gjort en liten uppdatering i 02b Flexorsenskada funktionsformulär som består i att längden på en postoperativ behandling nu anges utifrån när den “Avslutades (antal dagar postoperativt)” istället för som tidigare hur länge den “Pågår/pågick under (antal dagar)”.