Uppdaterat operationsformulär, flexorsenskada

Operationsformulär 2a. Flexorsenskada är uppdaterat och innehåller nu “Delning (venting) av pulleys?” för respektive finger samt alternativ “Lokalbedövning enligt WALANT” under Anestesiform.