Uppsala

Akademiska sjukhuset Uppsala

Klinik: Handkirurgklinken, 751 85 Uppsala

Verksamhetschef: Mohammad Asif Aslam

HAKIR-koordinator: Eva Nordin

Op & personal: Delar med c-op jourtid, i övrigt egen personal och egna lokaler.

Enkät: Webbenkät

Grundregistrering: Ja

Utökad reg: Tumbasartros, proteskirurgi och böjsenskador.

Kontaktpersoner

Mottagning: Eva Nordin, Leg. Sjuksköterska (lokal HAKIR-koordinator och tf central registerkoordinator)

Mail: eva.nordin@akademiska.se

Tel: 018-611 96 30

Operation: Therese Söderlund, Undersköterska

Mail: therese.soderlund@akademiska.se

Rehab: Ylva Foucard Gollbo, Leg. Sjukgymnast

Mail: ylva.foucard.gollbo@akademiska.se

Tel.: 018-611 52 67

 och

Elisabeth Källman, Leg. Arbetsterapeut.

Mail : elisabeth.kallman@akademiska.se

Tel : 018-611 52 66

Läkare: Stephan Wilbrand

Mail: stephan.wilbrand@akademiska.se

Tel.: 018-611 94 01

Studier/förbättringsarbete: Eva Nordin, Leg. Sjuksköterska

Mail: eva.nordin@akademiska.se