Akademiska sjukhuset Uppsala

Klinik: Handkirurgklinken, 751 85 Uppsala

Verksamhetschef: Mohammad Asif Aslam

HAKIR-koordinator: Eva Nordin

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering: Tumbasartros, proteskirurgi, DC och böjsenskador.

 

Mottagning:

Eva Nordin, Leg. Sjuksköterska (HAKIR-koordinator)

Mail: eva.nordin@akademiska.se

Tel: 018-611 96 30

 

Operation:

 

Rehab:

Ylva Foucard Gollbo, Leg. Sjukgymnast

Mail: ylva.foucard.gollbo@akademiska.se

Tel.: 018-611 52 67

 Kari Akre Roos, Leg. Arbetsterapeut.

Mail : kari.akre.roos@akademiska.se

Tel : 018-611 52 66

 

Läkare:

Mohammad Aslif Aslam

Mail: mohammad.asif.aslam.@akademiska.se

Tel: 018-611 4072

 

Studier/förbättringsarbete:

Eva Nordin, Leg. Sjuksköterska

Mail: eva.nordin@akademiska.se