Utökad registrering

(Utöver HAKIR 001, HAKIR 002 HAKIR 003 och HAKIR 008)

 

HAKIR 01a Dupuytren operation

HAKIR 01ab Dupuytren injektion

HAKIR 01ac Dupuytren nålfasciotomi

HAKIR 01b Dupuytren funktion

HAKIR 02a Flexorsenskada operation

HAKIR 02b Flexorsenskada funktion

HAKIR 03a Extensorsenskada operation

HAKIR 03b Extensorsenskada funktion

HAKIR 04a Nervskada handledsnivå operation

HAKIR 04b Nervskada handledsnivå funktion

HAKIR 004 Omvårdnadsformulär

HAKIR 005 Komplikationsformulär

HAKIR 006 COPM

HAKIR 04bb Digitalnervskada funktion

HAKIR 05a Tumbas operation

HAKIR 05b Tumbas funktion

HAKIR 06a Proteskirurgi operation

HAKIR 06a Proteskirurgi operationsformulär – Protestyp

HAKIR 06a Proteskirurgi operation Skanning

HAKIR 06b Proteskirurgi funktionsformulär

HAKIR 06b Proteskirurgi funktionsformulär RTG

HAKIR 07a Skafoideumkirurgi operation

HAKIR 07b Skafoideumkirurgi funktion

HAKIR 08a Interkarpal artrodes och PRC operation

HAKIR 08b Interkarpal artrodes och PRC funktion

PRWE HAKIR till 07b+08b

HAKIR 09a Radiusfraktur operation

HAKIR 09b Radiusfraktur funktion

HAKIR 10a TFCC operation

HAKIR 10b TFCC funktion

HAKIR 11a Cerebral pares operation

HAKIR 12 Medfödda avvikelser diagnosformulär

HAKIR 12a Medfödda avvikelser operationsformulär

HAKIR 13 Plexusskada Födelserelaterad Grunddata

HAKIR 13a1 Plexusskada Födelserelaterad Primärkirurgi

HAKIR 13a2 Plexusskada Födelserelaterad Sekundärkirurgi

HAKIR 13b2 Plexusskada födelserelaterad funktionsformulär sekundärkirurgi

HAKIR 14 Plexusskada Traumatisk Grunddata

HAKIR 14a1 Plexusskada Traumatisk Primärkirurgi

HAKIR 14a2 Plexusskada Traumatisk Sekundärkirurgi