Validering av HAKIR-enkäten (HQ-8)

Vi är jätteglada att nu ha publicerat en vetenskaplig artikel som visar att den patientenkät som vi själva har utvecklat i HAKIR, kallad HQ-8, tycks fungera bra för att utvärdera patientrapporterade resultat (s.k. PROM) inom handkirurgi. Enkäten består av åtta frågor om olika symptom från hand och arm före och efter operation och vi har kunnat visa att den är ett bra komplement till QuickDASH enkäten, vilken ger en mer övergripande bild av upplevt funktionshinder. Både HQ-8 och QuickDASH ingår i HAKIR sedan start. Att vetenskapligt kunna visa att HQ-8 enkäten mäter relevanta aspekter för våra patienter och förändring i symptom efter behandlingar är viktigt både för förbättringsarbeten och för forskning på registerdata.

Tack till medförfattarna som lagt ner stort arbete under flera år på artikeln, framförallt till Ingela Carlsson i Malmö som varit outtröttlig under hela processen.

Marianne Arner