Validering av koder i HAKIR

För ett kvalitetsregister är det avgörande att data som samlas in är korrekta och mäter det som avses. Detta kallas validitet. HAKIR har tillsammans med Registercentrum Syd gjort en sk valideringsstudie för våra diagnos- och operationskoder. I samarbete med klinikerna har vi jämfört de koder som registrerats i HAKIR med journaluppgifter. Resultaten är sammanställda här:  HAKIR – Resultat av valideringsstudie MA 210129

Glädjande nog visade studien att koderna överensstämde till 85%, vilket får anses som ganska bra. Genom att vara noggranna vid allt registreringsarbete kan vi bli ännu bättre. Det allra bästa vore förstås om koderna automatiskt kunde överföras från journalen till registret, men sådana nationella lösningar finns tyvärr ännu inte på plats.

Trevlig läsning önskar Marianne Arner (registerhållare) och Lovisa Björnberg (registerspecialist, RC Syd)