Umeå

Norrlands Universitetssjukhus

Klinik: Hand- och Plastikkirurgkliniken, 901 85 Umeå

Verksamhetschef: Per Wahlström

HAKIR-koordinator: Merit Nyström

Op & personal: Delar lokaler (inkl. c-op) med plastikkir.

Enkät: Webbenkät (pappersenkät i nödfall)

Grundregistrering: Ja

Utökad reg.: Nej

 

Kontaktpersoner

Mottagning: Merit Nyström, Läkarsekreterare (lokal HAKIR-koordinator)

Mail: merit.nystrom@vll.se

Tel: 090-785 20 88

och

Elisabet Boström, Undersköterska

Mail: elisabet.k.bostrom@vll.se

Tel: 090-785 33 01

 

Operation: Carina Silverhall, Undersköterska

Mail: carina.silverhall@vll.se

Tel: 090-785 26 65

 

Rehab: Ellenor Edin, Sjukgymnast

Mail: ellenor.edin@vll.se

Tel: 090-785 28 80

 

Läkare: Per Wahlström, medicinsk chef

Mail: per.wahlstrom@vll.se

Tel: 090-785 36 95

Kollagenasbehandling: Per Jenmalm, Specialistläkare

Mail: per.jenmalm@physiol.umu.se

Tel: 090-785 36 95