Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister publicerar nu en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna av kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan. Den ersätter den tidigare webbutbildningen ”Att driva kvalitetsregister”. Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.

Innehåll

  • Om Nationella Kvalitetsregister
  • Organisation och roller
  • Juridik och etik
  • IT och visualisering av data
  • Kvalitetsregister och kunskapsstyrning
  • Forskning och industrisamverkan
  • Patienter

Till webbutbildningen om Nationella Kvalitetsregister