Dokument för lokal koordinator

Här finner du som lokal koordinator en del av de dokument du behöver i ditt arbete med HAKIR, om du saknar någon information kontakta nationell koordinator.

 

Checklista inför registreringsstart i HAKIR 2022

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2022

Rutiner för tilldelning och avregistrering av användarbehörigheter 2022

Blankett för tilldelning och avregistrering av behörigheter

Manual för arbete i 3C

Arbetsflöde grundregistrering

Så här rapporterar du antal operationer och enkäter

Så här gör du om din patient har förlorat sina inloggningsuppgifter

Så här använder du patientöversikten

Så här söker du fram poster i Comporto

Lathund, utskrift användar-ID/etiketter från Computo

Etikettmall adresser